מסופי אשראי

כל אדם אשר מחליט להקים עסק כלשהו עליו לנסות לנהל את העסק באופן הטוב ביותר אשר מוביל לידי קידומו, ועל