ספל , כוס קפה , קפה על שולחן

קריאה בקפה הינה שיטה מיסטית עתיקת יומין, שבאמצעותה ניתן לחזות את העתיד של המבקש זאת. למעשה, לאחר שהאדם מסיים לשתות